Detta är Statistik sidan.
Första raden visar antal träffar från installations datum.
Andra raden visar antal träffar från datumet då nollställning gjorts med knapp A.