Detta är Inställnings sidan.
Markera checkboxen för att visa länken högst upp på sidan.
Skriv namnet på länken i rutan för "Länk Topp".
Skriv också en överskrift för sidan i rutan för "Överskrift Sida".
Välj en bakgrundsfärg för sidan.
Spara ändringarna genom att trycka på knappen "Spara Ändringar".