Detta är Inställnings sidan.
Markera checkboxen för att visa länken högst upp på sidan.
Skriv namnet på länken i rutan för "Länk Topp".
Skriv också en överskrift för sidan i rutan för "Överskrift Sida".
Spara ändringarna genom att trycka på knappen "Spara Ändringar".

Skriv all text på toppen av sidan i rutorna "Text Topp","Tele Topp" och "Mail Topp".
Text åvanför bilden på startsidan skrivs i rutan för "Text Startsida".
Ni kan visa en länk under bilden på startsidan som skrivs i rutan för "Länk Startsida".
Här kan ni välja hur många bilder som skall visas på samma sida i galleriet "Bilder/Sida".
Markera checkboxen för att visa länken till Kalendern på startsidan om denna används.
Spara ändringarna genom att trycka på knappen "Spara Ändringar".

För att byta bilden högst upp till vänster på sidan använd "Bild Topp".
För att byta bilden på start sidan använd "Bild Startsida".
Ladda upp en ny start bild till ett galleri genom att först välja galleri och sedan en bild.