Detta är Inställnings sidan.
Markera checkboxen för att visa länken högst upp på sidan.
Skriv namnet på länken i rutan för "Länk Topp".
Skriv också en överskrift för sidan i rutan för "Överskrift Sida".
Välj en bakgrundsfärg för sidan.
Spara ändringarna genom att trycka på knappen "Spara Ändringar".

För att ändra texten på storleken välj ett schema och byt namn samt tryck på knappen "Spara".
Exempel på klubblokalen är att "Halv vänster" och "Halv höger" är tomma och "Hela" är Helrum.
Tomma boxar utan text försvinner under menyn och går inte att välja.
Spara ändringarna genom att trycka på knappen "Spara".