Detta är Bild sidan.
Välj först vilket galleri och under vilken länk bilden skall ligga.
Välj vilken bild som skall laddas upp från din dator. Max strorlek är 150kb.
Välj utseende  1=liggande  2=stående  3=eget format max 600 pixels.
Skriv en text som hamnar under bilden och ett pris på varan som visas under bilden.

Ni kan nu välja att visa ett telefonnummer eller e-post under bilden genom att fylla i dessa.
Är telefonnummer eller e-post tomma visas ingen text alls.

Vill ni att knappen "Lägg i kundvagnen" skall visas under bilden, markera denna checkboxen.
Skall rutan för storlek vara synlig, markera denna checkboxen.

Till sist tryck på "Spara bild" för att ladda upp bilden till webbsidan.