Detta är Behörighets sidan.
Det finns två stycken olika behörigheter.
1. Huvudadministratör (admin)
2. AnvändaradministratörHuvudadministratören har tillgång till denna menyn och är behörig till samtliga tre sidor.
Användaradministratören har tillgång till denna meny.
Menyn för Inställningar är något begränsad.
Behörighet till sidorna kan väljas av huvudadministratören.